Fåberg menighet > Artikler > Nyheter

Kirkevalget 2015

15.09.2015

Kirkevalget

Ved kirkevalget i Fåberg 13.-14.09 var det 18,5% valgdeltakelse.

Følgende personer ble valgt inn i Fåberg menighetsråd for perioden 2015-2019:
Gunvor Øfsti
Leif Olav Aurlien
Sigmund Sollien
Kari Hanne Klynderud Sundfør
JohnnySkillebekk Kjetlien
Hilde Rugsveen
Håkon Rustad
Aud Marie Aamodt-Brænden

Varamedlemmer:
Odd Arne Brenn
Cecilie Margrethe Nygren
Marit Solvor Finsrud Mork
Marianne Lier
Knut Helge Hagen